Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
     

Leserbrev
Til til første side

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
 
Sitatet

- Min beste bane?
- Den neste jeg lager.
Robert Trent Jones jr.

 
 
Leserbrev

tilbake til første side

tilbake til Leserbrev06.09
Fritak fra maurtuer Av: Espen Ødegaard

Som en kommentar til innlegg om maurtuer fra Jens N. Engelstad og Thomas Berget (med replikk fra Asbjørn) må jeg peke på NGFs anbefalte generelle lokale regler. Svært mange av de norske banene benytter seg av disse lokale reglene som ved en henvisning til dem på scorekortet. I disse generelle lokale reglene er det fastslått at maurtuer skal ansees som grunn under reparasjon slik at de gir fritak etter regel 25-1.

Når Jens N. Engelstad med en henvisning til Decision 33-8/22 hevder at det ikke er anledning til å definere vanlige norske maurtuer som GUR, er jeg redd han leser for mye ut av teksten. Hvis vi holder oss til selve svaret, som er R&As respons, angir den at visse nærmere angitte typer av maurtuer KAN angis som GUR. En kan ikke uten videre lese ut av dette et forbud mot å gjøre tilsvarende for andre typer maurtuer også.

Jeg er enig i at Engelstads slutning er nærliggende ut fra alminnelig logikk og språkforståelse, men Decicions må svært ofte leses nokså bokstavelig.

I og med at NGFs mal for generelle lokale regler ikke slavisk følger den malen for lokale regler som følger av reglenes Vedlegg 1, formoder jeg at NGF har klarert dette med R&A, slik at eventuell tvil er ryddet av veien. Men det kan kanskje noen andre opplyse om?

Se også:
02.09
Maurtue  Av: Jens N. Engelstad Les mer


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Her kan du skrive ditt leserbrev til Golfsiden
Skriv inn ditt innlegg i feltet under. Innlegget kan godt være med kallenavn, men som i andre seriøse fora ønsker redaksjonen å vite hvem innsenderen er. 

Leserbrev
:
 

Navn: E-post

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ditt innlegg

Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn


tilbake til Leserbrev
 
 
Annonser