Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
     

Leserbrev
Til til første side

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
 
Sitatet

- Min beste bane?
- Den neste jeg lager.
Robert Trent Jones jr.

 
 
Leserbrev

Tilbake til første side

tilbake til Leserbrev02.06
Et handicap og et par Av: Steinar Bjerke

Debatten om korrekt bruk og uttale av golfuttrykk vil vi alltid måtte leve med. Ordene er engelske og inntatt i norsk språkbruk. Naturlig nok, hovedsakelig på golfbanen.

Hvordan ordene ble hankjønn, før golfsporten fikk sin kraftige utbredelse i de siste 15-20 år kan vi bare spekulere i, men noen naturlig språklig forklaring finnes ikke. Men det ble tydeligvis innarbeidet.

Frem til sent 80-tall var det en engere krets som benyttet terminologien. Så kom golfeksplosjonen, og det er hverken innlysende eller naturlig at den praksis som var innarbeidet for et lite antall spillere (for det er det den var), føltes riktig for nykommerne. Selv fornemmer jeg at intetkjønn passer godt på begge ordene, selv om andre skulle føle det annerledes.

Hvis man på første tee spør en medspiller om hvilket handicap han har, får man normalt et korrekt svar selv om spørsmålet, med tillegg av en porsjon vrangvilje, kan misforstås. Jeg regner meg som språklig ganske oppegående, og må derfor innrømme at jeg føler meg på gyngende grunn hva disse to ordene angår. Men i min språkbruk føles intetkjønn som riktig, og jeg kommer derfor trolig til å bruke det også i fortsettelsen. Å blande paret med parret blir spillfekteri, fordi uttalen er helt forskjellig.

Et handicap brukes, som det påpekes, ikke bare som beskrivelse på fysiske eller psykiske tilstander, men også for å beskrive forskjeller i konkurranseevne. Og handicap i golf er jo nettopp et mål på forskjell i ferdighetsnivå og konkurranseevne. Av denne grunn er jeg tilbøyelig til å støtte Norsk Språkråd, som åpenbart er av den oppfatning at ordet er intetkjønn, også i golfsammenheng. Det har de kommet frem til gjennom en helhetlig vurdering som det er lett å gi tilslutning. Men jeg har ingen problemer med å være heidundrende uenig med dem i andre sammenhenger, bare så det er sagt!

Språket er en flyktig konstant, og jeg tror at intetkjønnet vinner i det lange løp, hva disse to ordene angår.

Med vennlig hilsen
Steinar Bjerke

Se også:
01.06 Golfspråket:
Debatten vil aldri ende - selvsagt
Golfsiden har med ujevne mellomrom... Les mer


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Her kan du skrive ditt leserbrev til Golfsiden
Skriv inn ditt innlegg i feltet under. Innlegget kan godt være med kallenavn, men som i andre seriøse fora ønsker redaksjonen å vite hvem innsenderen er. 

Leserbrev
:
 

Navn: E-post

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ditt innlegg

Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn


Tilbake til første side
 
 
Annonser